NGVO

Introductie

Op 6 april 1973 is het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studie van Onderwijs en Opvoeding (NGVO) opgericht door twee grondleggers van comparatief onderwijs en onderzoek Prof. Dr. C. C. de Keyser (Leuven, Vlaanderen) en Prof. Dr. E. Velema (Nijmegen, Nederland) tijdens een bijeenkomst in Leuven. In de jaren zestig hebben de latere oprichters van NGVO al meegewerkt aan congressen van CESE, de Comparative education Society in Europe (www.cese-europe.org). Het eerste CESE congres vond in Amsterdam plaats in 1963  met als thema ‘Comparative education research and the determinants of educational policy’ en in 1967 was het derde CESE congres was in Gent ‘The university within the education system’.

NGVO groeide in de jaren na de oprichting in 1973 uit tot een bloeiende gemeenschap van ongeveer 150 leden uit onderwijs, onderzoek, onderwijsbeleid en bedrijfsleven. De leden waren en zijn afkomstig uit zowel Vlaanderen als Nederland. Allen delen de beroepsmatige belangstelling voor vergelijkende studies van opvoeding en onderwijs.  NGVO maakt deel uit van de World Council of Comparative Education Societies (WCCES waar inmiddels 35 zusterorganisaties bij zijn aangesloten, zie Member Societies op http://www.wcces.com.  Meestal betreft het nationale Societies, zoals India (CESI), Japan (JCES), Brazilië (SBEC), China (CCES) of Canada (CIESC). NGVO is de enige WCCES member society die haar taal (het Nederlands) als gezamenlijk referentiepunt heeft.

NGVO heeft in de afgelopen decennia tal van onderwijscongressen en seminars (mede) georganiseerd over thema’s zoals ‘methodologie van comparatief onderzoek, de middenschool en onderwijs in de Sovjet-Unie’ (1974, Heverlee), Eenheid en verscheidenheid in het onderwijs (1977, VU Amsterdam), Onderwijsvernieuwing in Europa: de sleutelfunctie van de leerkrachtenopleiding (1978, UIA, Antwerpen), het lager onderwijs (1979, Lunteren), intercultureel onderwijs 1981, Den Bosch), recente ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen (1982, Gent). Tevens heeft NGVO het 12e CESE congres georganiseerd in Antwerpen in 1985 over ‘The Impact of Technology on Society and Education’ en in 1998 het 18e CESE congres aan de Rijksuniversiteit Groningen ‘Education contested: changing relations between state, market, and civil society in modern European education’. In de jaren tachtig is de samenwerking met de British Comparative and International Education Society (BCIES) verstevigd met een gezamenlijke conferentie in Hull University in 1986 ‘Education, Contemporary Society and Colonial Legacies’ en enkele gastoptredens van BCIES vertegenwoordigers in NGVO. In de daarop volgende jaren zijn er diverse studiedagen georganiseerd in Vlaanderen en Nederland, zoals een tweedaagse NGVO studiebijeenkomst in de Brakke Grond in Amsterdam en een studiedag aan de Katholieke Universiteit Brabant. Aan Vlaamse zijde werden onder meer enkele studiedagen verzorgd door de Universiteit Leuven. In 1996 werd door dr. Anton Louwyck aan de Universiteit van Antwerpen een NGVO-colloquium ‘Vitaal Leraarschap in Nederland en Vlaanderen’ georganiseerd, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Leraren.

De NGVO doelstellingen, zoals verwoord in de statuten uit 1973, zijn nog steeds onverminderd van kracht:

  1. Het bevorderen en verbeteren van onderzoek en onderwijs in de vergelijkende studie van onderwijs en opvoeding aan daartoe geëigende instellingen
  2. Het bevorderen en verbeteren van inzicht in de grondslagen, methoden en technieken van onderzoek op het genoemde vakgebied
  3. Het leggen van contacten met diegenen, die in verwante disciplines op een vergelijkende wijze werkzaam zijn
  4. Samenwerken met hen, die in andere disciplines ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding interpreteren in een ruime maatschappelijke context

In het nieuwe millenium zijn daar de volgende doelstellingen aan toegevoegd, mede ondersteund door de mogelijkheden die het internet biedt:

  1. Verspreiden van comparatieve kennis en inzichten door seminars en publicaties in Vlaanderen en Nederland
  2. Bevorderen van samenwerking met WCCES zusterorganisaties wereldwijd en andere comparatieve organisaties
  3. Bevorderen van een vitaal en sociaal netwerk voor studenten in comparatieve studies en hun stageplaatsen in het buitenland
  4. Kansen bieden aan studenten om de voortgang en resultaten van hun onderzoek te presenteren
  5. Fondswerving door donaties van leden om bovenstaande doelen te bereiken