Afrikaans denken in een comparatief model

13 dec 2012, Brussel 14.00

De Europese geest heeft traditioneel het zijn benadrukt, het cogito, het subject, het individu op zoek naar de waarheid. Het antropocentrisch humanisme is daarvan een typische uiting. Maar men kan dit egocentrisch en eurocentrisch standpunt ook in vraag stellen. Comparatieve filosofie leert dat we de paradigma’s van onze eigen westerse cultuur niet zomaar als norm aan de rest van de wereld opdringen. De vergelijkbaarheid van culturen en filosofieën ligt in het feit dat zij allemaal dezelfde levensvragen stellen, maar er verschillend op antwoorden. Prekoloniaal Afrika biedt ons een wereldbeeld waarin de kracht, de ritmische stroom van het leven ‘de muntu’ of spirituele mens uitnodigt tot participatie aan dit gebeuren en tot schroomvol respect voor het mysterieuze geheel dat hem overstijgt. We worden daarmee voor een probleem van ogenschijnlijke cultureel-filosofische onvergelijkbaarheid gesteld, maar dat betekent alleen dat we ons perspectief moeten veranderen. Een denkmodel zoals dat van Ulrich Libbrecht is een geschikt instrument om het Afrikaanse denken te begrijpen.

Met Mevr. Ann Schroyens, School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen en Drs. Gilbert Van Mol, Moraalwetenschappen en Wijsbegeerte, VUB.

meer info