Bestuur & organisatie

Bestuur en organisatie NGVO

NGVO heeft haar 40-jarig jubileum gevierd tijdens een drukbezochte NGVO Studiedag over Algemene Vorming op 7 juni 2013 in Brussel. Het NGVO secretariaat werd in de jaren zeventig en begin jaren tachtig verzorgd door onder meer de Universiteit Leuven en het KPC in Den Bosch (o.a. Wim van Velzen). Daarna heeft de Universiteit Antwerpen (Marc Vansteenkiste) dit verzorgd. In 2003 is het secretariaat overgegaan naar de Haagse Hogeschool (Sylvia van de Bunt, geassisteerd door Annemarie Legters), gevolgd door de Rijksuniversiteit Groningen (Edzard Boerma, geassisteerd door Ina Doolsema) in 2008. Sinds 2011 is het secretariaat ondergebracht bij het VBS in Den Haag (mr. Simon Steen, geassisteerd door Peter Warnders). Het secretariaat verzorgt de ledenadministratie, het versturen van de NGVO Nieuwsbrief, en uitnodigingen voor NGVO studiebijeenkomsten. Met dank aan alle vrijwilligers die dit door de jaren heen mogelijk hebben gemaakt!!

NGVO-Stuurgroep