Een comparatief onderzoek naar studieloopbanen in het Hoger Onderwijs

Met een vergelijkende studie van o.m. Belgie, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Noorwegen.

Door Lore Demedts, promotor Prof. D. van Damme, copromotor Prof. R. Standaert