Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek ingesteld, Jelle Kaldewaij aangesteld als directeur

Op 10 juli 2012 is de oprichting van een Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek bekendgemaakt. 13 september is de aanstelling van dhr. dr. Jelle Kaldewaij bekendgemaakt als nieuwe directeur bij NWO/MaGW hiervoor.

Het regieorgaan gaat ervoor zorgen dat de beschikbare middelen voor onderwijsonderzoek effectiever en efficiënter worden ingezet. Er komt onder andere meer focus op het gebruik van kennis in de onderwijspraktijk en binnen het onderwijsbeleid. Op die manier wil OCW de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs versterken.

Kloof tussen onderzoek en praktijk

Momenteel is er een kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Er wordt al veel, kwalitatief goed onderzoek gedaan, maar te weinig onderzoek komt daadwerkelijk terecht bij de leraren in de klas. Het regieorgaan moet het gebruik van onderzoek door leraren, schoolleiders, schoolbesturen en beleidsmakers bevorderen, onder andere door hen te betrekken bij de totstandkoming van de programmering, de beoordeling van de onderzoeksprojecten en de uitvoering van het onderzoek
Via het regieorgaan bundelen OCW en NWO verschillende onderzoeksmiddelen die vraaggestuurd worden ingezet. Het onderwijsveld zal ondersteund worden om te komen tot onderzoekbare vragen. Om de kwaliteit van het onderzoek te verhogen zullen de onderzoeksmiddelen via competitie worden verdeeld.

Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen

De oprichting van het regieorgaan gebeurt naar aanleiding van het advies van de commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen (NPTO), voorgezeten door Thom de Graaf, die in 2011 onderzocht heeft hoe de onderwijswetenschappen op de lange termijn versterkt kunnen worden. De commissie constateerde dat de kennisinfrastructuur voor onderwijs in Nederland niet goed functioneert en zag de inrichting van een regieorgaan als belangrijk onderdeel voor de verbetering van het onderwijs.

van persbericht rijksoverheid