Vooraankondiging NGVO-studiedag 30 november 2018

VOORAANKONDIGING STUDIEDAG NGVO: EUROPA EN HET ONDERWIJS

Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studiën van Opvoeding en Onderwijs (NGVO) en het Vlaams departement Onderwijs en Vorming nodigen u graag uit op de studiedag ‘Europa en het onderwijs’. Deze studiedag gaat door op vrijdag 30 november in congrescentrum Elzenveld in Antwerpen.

De afgelopen decennia zagen we het belang van Europa en de Europese besluitvorming steeds meer toenemen. En hoewel het onderwijsbeleid vooral een zaak is van de lidstaten zelf, merken we ook daar een steeds grotere impact van de Europese eenwording. Zo engageerden de lidstaten zich in het kader van het Education and Training 2020-programma tot het bereiken van tal van doelstellingen en tot nauwe samenwerking op het vlak van onderwijsbeleid. Er is uiteraard het Erasmus+-programma dat mobiliteit van lerenden en samenwerking tussen onderwijsinstellingen en overheden tussen de lidstaten bevordert. In het kader van het Europees Semester geeft de Europese Commissie steeds vaker landenspecifieke aanbevelingen die rechtstreeks het onderwijsbeleid raken. En via een intensieve monitoring, door gebruik te maken van internationaal vergelijkend onderzoek en benchmarking, probeert de Europese Commissie de lidstaten aan te zetten werk te maken van een betere onderwijskwaliteit.

Deze ontwikkelingen zetten zich steeds harder door en we staan voor een belangrijk momentum. N.a.v. de social summit in Göteborg in november 2017 lanceerde de Europese Commissie de idee van een ‘European education area’ tegen 2025, waar een meer intensieve samenwerking op het vlak van onderwijs nagestreefd wordt. Kort daarna lanceerde de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende Erasmus+-programma en wordt volop werk gemaakt van een opvolger voor het aflopende Education and Training 2020-programma. Op de First European Education Summit in januari 2018 stond het Europese Commissie document ‘Strengthening European identity through Education and Culture’ centraal. Alles wijst er op dat Europa in de nabije toekomst een steeds grotere rol in en voor het onderwijs zal spelen.

Voor NGVO de aanleiding om hierover een studiedag te organiseren waarin we kijken hoe Nederland en Vlaanderen inspelen op deze evolutie, hoe zij aankijken tegen de aangekondigde ééngemaakte Europese onderwijsruimte, welke kansen en opportuniteiten en potentiële risico’s er zijn. Daarnaast kijken we ook of Vlaanderen en Nederland meer kunnen samenwerken om zo hun stem op het Europese forum luider te laten klinken.

De NGVO-studiedag staat voor een mix van interessante sprekers en debat tussen de deelnemers. Daarom willen we het kleinschalig houden en beperken we ons tot maximum 100 deelnemers.

Volgende sprekers hebben reeds toegezegd:

  • Stefaan Hermans, directeur ‘Policy Strategy and Evaluation’, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture – Europese Commissie
  • Prof. Koo van der Wal, emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Publicaties op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie en de natuur- en milieufilosofie. Laatste boekpublicatie: `Op zoek naar de ziel van Europa. Een cultuurfilosofische verkenning” (Uitgeverij Gompel&Svacina, Oud-Turnhout/`s Hertogenbosch 2018).

 Een officiële uitnodiging met volledige agenda volgt later, maar indien u interesse heeft om deel te nemen, dan kan u uw naam doorgeven aan koen.scherre@ond.vlaanderen.be. Aarzel niet om deze vooraankondiging te verspreiden in uw organisatie.