OECD, Education Today 2013

In een achttal hoofdstukken brengt de OECD (in feite het  Centre for Educational Research and Innovation) allerlei data samen uit diverse bronnen om een stand van zaken te geven over de situatie van het voorschools onderwijs, het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs, de prestaties, de investeringen en de innovatie. Het gaat om een aangepaste versie van een analoge uitgave  in 2009. De  invalshoek is, zoals gebruikelijk voor de OECD, voornamelijk  economisch.

OECD, Education Today 2013. The OECD Perspective.  Paris, OECD, 2013, 132 blz.
ISBN 9789264177109