Online studiedag 22 januari 2021: ‘Coronacrisis en de lange termijngevolgen voor het Vlaamse en Nederlandse onderwijs’

Uitnodiging voor online studiedag ‘Coronacrisis en de lange termijngevolgen voor het  Vlaamse en Nederlandse onderwijs’

22 januari 2021

Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studiën van Opvoeding en Onderwijs (NGVO) en het Vlaams departement Onderwijs en Vorming nodigen u graag uit voor de online studiedag ‘Coronacrisis en de lange termijngevolgen voor het Vlaamse en Nederlandse onderwijs’.

Wanneer?

Online op vrijdag 22 januari 2021 van 9.30 tot 15.00 uur.

Waarover?

Het jaar 2020 is er één waar we nog lang op zullen terugblikken. Hoewel de coronacrisis nog niet achter de rug is, kan nu al gesteld worden dat er belangrijke lange termijngevolgen zullen zijn voor het onderwijs, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

De plotse en gedwongen veranderingen in manieren van denken, werken en organiseren van onderwijs scheppen een window of opportunity voor onderwijsinnovatie. De maatregelen tot inperking van de corona-pandemie brachten bestaande sterktes, uitdagingen en knelpunten van het onderwijssysteem scherp aan het licht. De plotse overschakeling naar afstandsonderwijs zorgde ook voor nieuwe uitdagingen en knelpunten. Er wordt meer en meer nagedacht over welke veranderingen men zou kunnen meenemen naar post-coronatijden en hoe onderwijsinnovaties beter kunnen worden ingezet in functie van effectief onderwijs voor alle lerenden.

Eerder dan terug te keren naar de manier waarop het onderwijs was ontworpen en functioneerde vóór de coronacrisis, denken we tijdens deze studiedag na over hoe de crisis onderwijssystemen een mogelijkheid biedt om een paradigma-shift te omarmen die al lang aan de gang is.

Hoe?

We combineren tijdens deze online studiedag keynotes van een aantal toonaangevende sprekers met een interactieve dialoog en debat in kleinere groepen.

  • In de voormiddag bekijken we de opportuniteiten vanuit een systeemperspectief, vertrekkend vanuit een internationaal kader, om dan in te zoomen op het Vlaamse en Nederlandse onderwijsstelsel.  Hiervoor werden een toonaangevende keynote-sprekers uitgenodigd: dr. Tracey Burns (OESO), prof. dr. Melanie Ehren (Vrije Universiteit Amsterdam en University College London), prof. dr. Jo Tondeur (Vrije Universiteit Brussel) en prof. dr. Sarah Howard (University of Wollongong in Australia).
  • In de namiddag gaan we dieper in op het thema vanuit een aantal verschillende invalshoeken zoals dat van de onderwijsbesturen, de leraren, de lerenden en het curriculum. We bekijken dit telkens vanuit Vlaams en Nederlands perspectief en kijken waar de verschillen en gelijkenissen liggen en hoe we van elkaar kunnen leren.

De keynotes in de voormiddag in het Engels. De interactieve workshops zijn in het Nederlands.

Voor wie?

We verwelkomen iedereen met interesse in het onderwijs en die vanuit diverse perspectieven mee wil reflecteren op de impact van het de coronacrisis op leerlingen, lerarenteams, scholen, schoolbesturen en onderwijsbeleid. We hopen leerlingen, leraren, schoolleiders, beleidsmakers, onderzoekers, … uit Nederland en Vlaanderen te ontmoeten.

Meer informatie en kans tot inschrijven

Het volledige programma, en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Deelname is gratis, inschrijving vooraf is wel verplicht.

Wij heten u van harte welkom.

Mogen we vragen om deze uitnodiging door te sturen naar andere geïnteresseerden.

Namens NGVO en het departement Onderwijs en Vorming,

Jeroen Backs en Renze Portengen