Overdracht onderzoeksresultaten naar praktijk van onderwijs: Using Evidence in the Classroom

De titel kan verwarring oproepen. Het is geen opsomming van  interventies die  een of ander effect sorteren. Het gaat om een reflectie over de breuk tussen onderzoek en praktijk. Deze studie brengt goed in kaart welke mechanismen er spelen bij het al of niet overdragen van onderzoeksresultaten naar de praktijk van het onderwijs. Allerlei transformerende mechanismen worden in kaart gebracht. De afstand tussen onderzoeksresultaten en ook de transformatie ervan naar de concrete contexten, worden duidelijk beschreven.

Nelson, Julie & O’Beirne, Claire, Using Evidence in the Classroom: What Works and Why? Report. Slough, National Foundation for Educational Research (NFER), 2014,  50 blz.
www.nfer.ac.uk