Quels contenus pour l’ enseugnement obligatoire

In deze studie wordt  onderzocht op welke wijze men de inhouden van het onderwijs kan bepalen. Tegelijkertijd wordt verwezen naar de  ideologische veronderstellingen die er vaak aan ten grondslag liggen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat leerinhouden een verdunning zijn van de disciplines die op universitair niveau gelden. Vakoverschrijdende elementen en kennis die  tussen de mazen van het vakkennet vallen, moeten mee in rekening worden gebracht. Op zijn minst moeten de klassieke vakken worden verrijkt met meer algemeen-vormende vaardigheden en competenties.

Quels contenus pour l’ enseignement obligatoire?

Auteur: Annie Feyant

Dossier d’actualité Veille et Analyses n° 85, juin, 2013-10-02

Veille.analyses@listes.ens-lyon.fr