Synergies for better learning. An international perspective on evaluation and assessment

In dit  omvangrijk werk van niet minder dan  672 bladzijden wordt gerapporteerd over een uitgebreid comparatief onderzoek naar  de opvattingen en werkwijzen voor evaluatie en kwaliteitsbewaking in 28 onderwijssystemen. Het gaat om het  evalueren van de leerlingresultaten, het evalueren van leerkrachten, het evalueren van schoolleiders en  evaluaties van het onderwijs als systeem, voornamelijk via indicatoren. Het rapport is gebaseerd op 28 landenstudies, die volgens een bepaald stramien door een wetenschappelijke partner in de betrokken landen werden uitgevoerd. Daarnaast bezochten teams  van specialisten  een vijftiental landen om ter plaatse de praktijk te bekijken en de dialoog aan te gaan met  de betrokken participanten.

Deze studie geeft een helder beeld van de grote diversiteit van instrumenten voor kwaliteitsbewaking die  in de 28 landen worden aangetroffen.  Ze bevestigt de idee dat  ieder onderwijssysteem  zijn eigen variante uitwerkt  in het gebruik van toetsen, procedures en indicatoren. Daarmee wordt de logica bevestigd dat onderwijssystemen erg  ingebed zitten in hun historische , culturele en politieke context. De studie is helder geschreven met interessante samenvattingen en blikvangers.

Synergies for better learning. An international perspective on evaluation and assessment
Auteur: OECD, 2013.