the 2011 Civic Competence Composite Indicator (CCCI-2)

De Europese Unie heeft in haar onderwijsagenda voor 2020 veel belang gehecht aan burgerzin. Het verwerven van   competenties van burgerzin is daarom een prioriteit.

Het Centre  for Research on Education and Lifelong Learning (CRELL) kreeg de opdracht een samengestelde indicator te ontwerpen om de vorming tot burgerzin in kaart te brengen. De indicator omvat vier dimensies: attitudes om te participeren,  waarden in de burgermaatschappij, sociale rechtvaardigheid en kennis en vaardigheden rond democratie. Het gaat hier om een voorstudie waarbij jongeren van 13 en 14 jaar werden  bevraagd in het raam van de  IEA survey uit 2009, de zogenaamde International Citizenship and Civic Education Study 2009. Er blijkt onder meer uit dat een democratisch stabiele maatschappij niet zomaar ook de waarden van burgerzin mee geeft  aan de jongeren. Het engagement in burgerzin is dus niet  vanzelf verbonden met een democratische maatschappij.

The 2011 Civic Competence Composite Indicator (CCCI-2)

Auteurs: Bryoni Hoskins, Cynthia Villalba en Michaela Saisana

Uitgave:  Joint Research Council (JRC), Institute for the Protection and Security of the Citizen, 2012, 99 blz.