Uitnodiging NGVO-studiedag 30 november 2018

Het bestuur van het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studie van Onderwijs en Opvoeding (NGVO) nodigt u graag uit voor haar jaarlijkse studiedag op vrijdag 30 november 2018 (10u15 – 16u00) in het congrescentrum Elzenveld in Antwerpen (adres: Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen).

Thema van deze studiedag is  “Europa en het onderwijs” waarbij we dieper ingaan op hoe Europa mee vorm geeft aan het onderwijs van de toekomst, hoe we mee de besluitvorming kunnen beïnvloeden, hoe ons onderwijs omgekeerd al dan niet vorm geeft aan de Europese identiteit en welke verwachtingen er in het onderwijsveld leven t.a.v. Europa.

We bekijken het thema vanuit een vergelijkend perspectief tussen Vlaanderen en Nederland. Twee relatief kleine, maar toonaangevende onderwijssystemen in de Europese context. We kijken hoe Nederland en Vlaanderen staan tegenover die internationale ontwikkelingen, hoe we ons positioneren in de Europese gremia en we gaan na of we gemeenschappelijke punten hebben die we beter samen opnemen.

Naar wat stilaan een traditie mag genoemd worden, combineren wij een aantal inspirerende sprekers met diepgaand inhoudelijk debat. Wij verwelkomen o.a. Stefaan Hermans, directeur Policy, Strategy and Evaluation in het Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture van de Europese Commissie en prof. dr. em.  Koo Van der Wal, emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en auteur van het dit jaar verschenen boek ‘Op zoek naar de ziel van Europa; een cultuurfilosofische verkenning’ .

Het volledige programma van deze studiedag vindt u hier: NGVO programma studiedag 30 november 2018. Inschrijven doet u via deze link.  Wij vragen aan de deelnemers een bijdrage van 25 euro, te betalen op de dag zelf.

Wacht alvast niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt.

Met vriendelijke groet,
Simon Steen
Voorzitter NGVO