Verwachtingen van ouders naar scholen

De Revue Internationale d’éducation de Sèvres van april 2013, n°62 is een thematisch nummer over de verwachtingen van ouders naar de scholen.  Uit internationaal onderzoek blijkt dat men de verwachtingen van de ouders ten opzichte van de school vaak  verkeerd inschat. Er worden comparatief drie types van onderwijssystemen onderderscheiden met daaraan verbonden verschillende verwachtingspatronen van de ouders.

Contactadres voor  de Revue Internationale d’éducation de Sèvres: Centre Internationale d’études pédagogiques CIEP, 1, Avenue Léon- Journault- F 92381 Sèvres cedex
http://ries.revues.org/