Ouders over opvoeding en onderwijs

Onlangs is bijgaand interessante publicatie over ouders en onderwijs verschenen.

Titel Ouders over opvoeding en onderwijs
Auteur Lex Herweijer, Ria Vogels
Datum 2004-12-21
Wensite https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:scp.nl:1b73c3a8-dc4c-4d00-a3ee-0796c56f6a07
Uitgever Sociaal en Cultureel Planbureau
Samenvatting De laatste jaren is de positie van ouders in het onderwijs aan het veranderen: zij moeten van de overheid een grotere invloed krijgen op school. Ouders en scholen moeten op het gebied van opvoeding en onderwijs meer gaan samenwerken. De overheid is ook voor versterking van de vrije schoolkeuze. Onbekend is wat de opvattingen van ouders zijn. In deze publicatie komt de visie van ouders op opvoeding en onderwijs aan bod. Welke opvoedingsdoelen hebben zij en wat vinden zij van de taakverdeling tussen school en gezin? Welke afwegingen maken ouders bij de keuze van een school en wat ervaren zij daarbij als belemmeringen? Verder wordt er ingegaan op wat ouders van het onderwijs wensen en verwachten, en hoe zij oordelen over de kwaliteit van het aanbod.