L’ école à l’épreuve de la performance: les politiques de régulation par les résultats

In deze studie wordt uiteengezet hoe gedurende de laatste twintig jaar de principes van rekenschap geven en accountability in schoolsystemen  vorm hebben gekregen in  zes landen. Het gaat om België, Frankrijk, Hongarije, Israël, Quebec en Zwitserland. De ontwikkeling van toetssystemen wordt  geschetst en  die wordt in verband gebracht met onderliggende waardepatronen. De studie concludeert onder meer dat er meestal sprake is van een top-down proces, waarbij de professionaliteit van de leerkrachten ondergewaardeerd wordt.

L’école à l’épreuve de la performance: les politiques de régulation par les résultats

Auteur Chr. Mauroy

Editions De Boeck, 2013, 256 blz.