Overzichtsstudies Institut français de l’Education

Het  Institut  français de l’Education, gehecht aan de  Ecole Normale Supérieure de Lyon, publiceert regelmatig zogenaamde ‘Dossiers de Veille de l’IFE’. Het gaat om overzichtsstudies over een bepaalde thematiek.

1.

REY, Olivier, Entre laboratoire et terrain:comment la  recherche fait ses épreuves  en éducation. 2014, jan. N°89, 28 blz. http://ife.ens.-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=89&lang=fr

Deze studie werpt een kritische blik op de impact van het onderwijsonderzoek op de onderwijspraktijk. Voornamelijk  het zogenaamde paradigma van ‘evidence based education’ wordt vanuit voor-en nadelen bekeken.

2.

THIBERT, Remi,  Discriminations et inégalités à l’école. 2014,févr. N°90,  24 blz.
In dit dossier verduidelijkt de auteur de diverse opvattingen over discriminatie  in het onderwijs. Hij plaatst de  situatie in Frankrijk in een comparatief perspectief.
http://ife.ens.-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=90&lang=fr